Våra Tjänster

Tips:

* Vill du ha en fin, grön gräsmatta behöver du vattna den ordentligt 1, max 2 gånger i veckan (helst på kvällen) för att rötterna ska tvingas att söka sig till fukten längre ner i marken.

* Gräsklipp är bra på många olika sätt, t.ex. när det gäller tujhäckar. Gräsklippet ökar mullhalten i jorden på kort sikt, håller fukten kvar i marken, håller undan ogräs och stimulerar markens mikroliv. När det är färskt tillför det även näringsämnen, som gör att man inte behöver gödsla så mycket.

* Kartgallring av fruktträd: Får du stora mängder frukt på dina träd så är det bästa att gallra trädet d.v.s. ta bort de små, sjuka och missformade karten och lämna kvar de som är friska dels för att få färre men bättre kvalité på frukten och för att grenarna inte ska brytas av. Det bästa tiden att utföra gallring på är efter julikartfallet för hand.

* För att din blomrabatt ska blomstra hela sommaren, bör du regelbundet nypa av de vissna blomknopparna. Det leder till att blommorna fortplantar sig för att ersätta de vissna knopparna. Detta gäller främst amnueller/sommarblommor.

* Om du har lav/mossa på något av dina träd så kan du skrapa bort det med en stålborste, utan att få bort för mycket bark. Det går även att använda högtryckstvätt, men man ska vara lika försiktig som man är när man tvättar en finlackerad bil! 

* Forma fruktträd: Du kan forma ditt fruktträd som du vill t.ex. dom grenarna som växer med små grenvinklar går att vinkla i önskad vinkel med tyngder som hänger. I blåsiga lägen kan en sten som ankare vara ett bättre alternativ. Använd breda band som inte tränger in och skadar barken. Bästa tiden att göra nedbindnigar på är under mitten av sommaren. Glöm inte att lossa på banden som används vid nedbindning. Växer de in i grenen stryps näringstillförseln och tillväxten stannar av.

Växter i anslutning till grundmur: Med växter och rabatter nära grundmuren riskerar man att få fukt kvarstående i väggarna med risk för invändiga fuktskador samtidigt som rötter kan skada grundmuren och sätta dräneringsledningen ur funktion, om sådan finns. Därför rekommenderar vi att man inte ska ha några växter och rabatter nära husgrunden.

* Sprickor i putsen kan medföra risk för frysskador och för skador på bakomvarande konstruktioner. Vi rekommenderar att det åtgärdas i god tid.

* Stuprör som inte är anslutet till markledning kan medföra en ökad fuktbelastning på grundmur/sockel med fuktrelaterade skador som möjlig följd. Det bästa är att man ansluter stupröret till markledning. 

* Fönster och dörrar som p.g.a. målningsbehov får sämre vattenavvisande förmåga kan leda till fuktskador som sedan kan utvecklas till rötskador i fönster/fönsterkarm och dörrar. Det är viktigt att man är noga med färgen på husets fönster och dörrar.

* Rekommenderade isolertjocklekar för "vanliga hus":
-Vindsbjälklag: 500mm (U-värde 0,1)
-Ytterväggar: 300mm (U-värde 0,16)
-Snedtak: 400mm (0,13)
-Golv mot mark: minst 150mm (U-värde 0,19)
-Vid golvvärme: minst 300mm. Vid denna isolertjocklek bör åtgärder göras för att minska risken för tjälskador, exempelvis genom att lägga isolerskivor horisontellt ut från husgrunden.
(U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter) Källa: Woody
God isolering sänker U-värdet!

* Har du problem med rådjur? Då rekommenderar vi Rå´Odör som effektivt håller rådjuren borta från Era växter. Finns att köpa på marknaden. Om det är svårt att få tag på, får Ni gärna kontakta HK Trädgård & Villaservice.

Information om Rå´Odör:

  • Rå´Odör skyddar effektivt växter från angrepp av vilt, främst rådjur.
  • Rå´Odör är en fet, mjuk massa som avger en doft som är avskräckande för vilt, men som utomhus ej är störande för människor.
  • Rå´Odör tillverkas i Sverige och är godkänt av Kemikalieinspektionen för "avskräckning av vilt i parker och planteringar av trädgårdsväxter". Behörighetsklass 3.

Vad innehåller Rå´Odör?

  • Rå´Odörs effektiva verkan baseras på hjorthornsolja (5 vikt-%) samt naturliga fetter.

Hur används Rå´Odör?

  • En teskedsstor klick Rå´Odör sätts på t.ex. blomsterpinnar eller torra kvistar som sätts ner i jorden bland det som skall skyddas.
  • För bästa effekt sätts Rå´Odör i nivå med det som rådjuren gärna äter (skott, knoppar, blommor, grönsaker m.m.).
  • Sätt gärna ut Rå´Odör i rabatter redan innan lökväxter kommit upp ur jorden.
  • En effektiv "doftmur" skapas av Rå´Odör som rådjuren håller sig borta från.  
 

* Har du problem med sniglar och ogräs? Då rekommenderar vi Snigel & Ogräsmatta.  

Information om Snigel & Ogräsmatta: 

• Skyddar mot sniglar
• Håller tillbaka ogräs
• Bevarar fuktighet
• Återanvändbar
• Kopparbehandlad
• 180x50 cm
• Forma till lämpliga storlekar

Användningsområden
• Under krukor – Klipp ut en bit så stor att inga växtdelar hänger utanför mattan.
• Runt enskilda växter – Klipp ut en bit som är tillräckligt stor för att skydda hela växten och en bit utanför den. Gör ett hål i mitten och placera mattan runt växten. Fäst mattan i marken.
• Grönsaksland, rabatter – Skär mattan i längder, fäst i marken och gör planteringshål.

Viktigt!
• Lägg mattan med den mörka sidan uppåt. Mattan är koppar-behandlad, vilket ger sniglar ”stötar” vid beröring och de ger sig av.
• Se till att det inte finns sniglar på växterna när mattan läggs ut.
• Krukplantor - ta bort eventuella snigelägg i krukjorden. Äggen är vita och 2-3 mm stora och finns normalt i klumpar i krukans ytterkant.
• Se till att inga växtdelar hänger utanför mattan. Sniglarna får inte kunna ”vandra” på växterna utan att beröra mattan.

Information
Månadens fråga:
Vilken del av trädgården/huset prioriterar du högst i november?

  
Totalt antal röster: 662