Våra Tjänster

Frågor & Svar angående ROT-avdraget:

Vi svarar gärna på våra kunders frågor angående våra tjänster och lägger ut allmänna frågor och svar på denna sida. Frågor kan skickas via vårt kontaktformulär.


* Jag har planerat att fräscha upp i stort sätt hela min trädgård, bl.a. trädbeskärning, trädfällning, häckklippning, lövräfsning och eventuellt regelbunden klippning av gräsmatta. Min fråga är då, på vilka av dessa arbeten gäller rot-avdraget? /Chanette L, Farsta

Svar: Häck- och gräsklippning samt krattning (lövräfsning) och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden medför rätt till skattereduktion enligt Skatteverket. Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas trädgårdsarbete som avser normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick. Till sådant trädgårdsarbete av enklare slag räknas exempelvis gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar, häckklippning samt vattning och gödning i samband med sådant arbete.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller räknas transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn till sådant trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion. Källa: www.skatteverket.se

* Jag bor i ett gammalt hus med källare och har funderat på att grundisolera, men jag har en gräsmatta och lite annat nära huset. Undrar hur det blir med ROT-avdraget, gäller det bara för grundisolering eller också för återställning av gräsmattan mm? /Lars K, Tullinge

Svar: Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. Källa: www.skatteverket.se

* Mitt hus har träfasad, altan på baksidan och ett staket runt huset, som är i behov av småreparationer och målning. Tänkte fråga om det går att få rot-avdrag på alla dessa arbeten? /Eva F, Mälarhöjden

Svar: Målningsarbeten - Småhus:
Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

Altan - Småhus:
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

Staket:
Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.

Småhus:
Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen. Källa: www.skatteverket.se

* Jag bor i ett äldre hus med tegelpannor på taket. Taket är, enligt min bedömning,  i ett ganska bra skick. Tyvärr har mossan tagit över. Innan jag anlitar Er vill jag veta om jag kan få ROT-avdrag på detta arbete? /Torbjörn P, Örby

Svar: Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion. Källa: www.skatteverket.se

* Kan man få rot-avdrag på plattläggning av husgång? /Karina I, Stortorp

Svar: Tyvärr ger inte stensättning rätt till skattereduktion. Se: www.skatteverket.se

* I höstas köpte jag ett hus, och tyvärr består största delen av tomten av mossa. Tänkte rulla en ny gräsmatta till våren och behöver lite hjälp, men stämmer det att man får rot-avdrag på det? /Jacob P, Kästa

Svar:  Anläggning av gräsmatta ger tyvärr inte rätt till skattereduktion. Se: www.skatteverket.se

* Har en tomt på ca 1700 kvm som jag sällan hinner klippa. Tänkte därför anlita er för att få en mer regelbunden klippning. Det blir väl inga problem med ROT-avdraget? /Andreas K, Segeltorp

Svar: Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion. Källa: www.skatteverket.se

* Gäller rot-avdraget för snöskottning? /Maria G, Älvsjö

Svar: Snöskottning som sker på tomten ger rätt till skattereduktion för husarbete. Skattereduktion medges även för  skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga.Källa: www.skatteverket.se
Information
Månadens fråga:
Vilken del av trädgården/huset prioriterar du högst i november?

  
Totalt antal röster: 662